หน้าหลัก

S.A.T.I. PLATFORM CO., LTD.
Smart Agriculture Technology Innovation Platform

SATI (สติ) " คุณภาพที่เหนือกว่า.. คุ้มค่าอย่างยั่งยืน "

ตัวแทนแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัท EBUAV (SHENZHEN EAGLE BROTHER UAV INNOVATION)

ศูนย์บริการครบวงจร จำหน่ายอะไหล่ อบรม บริการฉีดพ่น

ทีมเครือข่ายของ S.A.T.I. พร้อมให้บริการทุกพื้นที่ พร้อมนักนกบินมืออาชีพ

ศูนย์บริการซ่อม ตรวจเช็คโดรนเพื่อการเกษตร Eagle Brother ผ่านการอบรมจากผู้ผลิตโดยตรง

โดรนคุณภาพสูง นำเข้าถูกต้อง รับขึ้นทะเบียนและประกันภัย

คอร์สฝึกนักบิน 3- 5 วัน หลักสูตรพื้นฐาน ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และออกงานจริง ฟรีห้องพัก และอาหาร

" เราไม่ใช่แค่ตัวแทน แต่เราคือพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ "

สินค้าของเรา

EAGLE BROTHER

ผู้ใช้บริการจริง
รอยยิ้มของเกษตรกร คือ รางวัลของเรา