ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

" ศูนย์ฝึกอบรมการบิน ปทุมธานี "
19 หมู่6 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170

คุณจตุพงศ์ : 061-987-4159
คุณปรกชล : 081-951-7056
ดร.ก่อศักดิ : 091-796-6222
ศูนย์บริการ : 062-005-7999

Facebook : โดรนเพื่อการเกษตร Eagle Brother by SATI Platform

For China Clients : www.ebuav.com