บริการฉีดพ่น

บริการฉีดพ่นสารอารักขาพืช

บริการฉีดพ่นสารอารักขาพืช โดยทีมนักบินมืออาชีพ
ใช้โดรนคุณภาพสูงนาเข้าจากผู้ผลิตระดับโลก

 บริษัท S.A.T.I PLATFORM มีบริการฉีดพ่นสารอารักขาพืช โดยทีมนักบินอาชีพและทีมเครือข่ายกระจายทั่วประเทศ โดยนักบินทุกคน
ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ในหน้างานจริง รู้ปัญหาพืชรวมถึงสารที่ใช้ฉีดพ่น และมีการร่วมมือกันทำงานเป็นทีม

 โดรนทุกลำ ของบริษัท S.A.T.I. เป็นโดรนคุณภาพสูงนำเข้าจากผู้ผลิตระดับโลก และมีอุปกรณ์เสริมครบ
ทั้งกล้อง , GPS , เครื่องปั่นไฟ , ระบบกันชน , แบตเตอรี่ชนิดพิเศษ จึงการันตีการทำงานได้ทั้งวัน
มีรูปแบบการทำงานการบันทึกข้อมูลและการส่งรายงานการทำงานทุกครั้ง จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการในทุกระดับและองค์กรขนาดใหญ่

ตารางเปรียบเทียบการทำงาน " โดรนเพื่อการเกษตร

แรงงานรถฉีดพ่น

 • อยู่ใกล้ละอองการฉีดพ่น ทำให้เกิดการสะสมของสารเคมีในร่างกาย
 • ใช้สารเคมีตามปริมาณที่ฉลากกำหนด
 • ราคาต่อการฉีดพ่น 60 – 70 บาท ต่อไร่
 • ใช้เวลาการฉีดพ่น 20 – 30 นาที ต่อไร่
 • ต้องขับรถเข้าไปฉีดพ่นในนาข้าว

แรงงานฉีดพ่น

 • สัมผัสสารเคมีโดยตรงทำให้เกิดการสะสมของสารเคมีในร่างกาย
 • ใช้สารเคมีตามปริมาณที่ฉลากกำหนด
 • ราคาต่อการฉีดพ่น 60 – 70 บาท ต่อไร่
 • ใช้เวลาการฉีดพ่น 30 – 40 นาที ต่อไร่
 • เดินเหยียบเข้าไปในนาข้าว

ฉีดพ่นด้วยโดรนเพื่อการเกษตร

 • ปลอดภัยไม่สัมผัสสารเคมีโดยตรง
 • ประหยัดน้ำและปุ๋ยโดยลดปริมาณ 20 – 25%
 • ราคาต่อการฉีดพ่น 70 – 100 บาท ต่อไร่ (เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น 20-40 %)
 • ใช้เวลาการฉีดพ่น 3 – 5 นาที ต่อไร่ ( ลดเวลาการทำงานได้ถึง 85 %)
 • ถือรีโมทฉีดพ่นอยู่ข้างแปลง

ราคาการให้บริการ