ศูนย์บริการ

ศูนย์บริการ

ศูนย์บริการ
S.A.T.I PLATFORM SERVICE CENTER

ศูนย์บริการครบวงจร S.A.T.I. มีความพร้อมทั้งทีมนักบิน ทีมช่าง ,อะไหล่ อุปกรณ์ต่อพ่วง และ สถานที่ฝึกอบรมพร้อมที่พัก เพื่อรองรับและตอบโจทย์การทำงานของ โดรนเพื่อการเกษตร อย่างสมบูรณ์

บริการซ่อมบำรุง

ทีมช่างมีความเชี่ยวชาญ และผ่านการอบรมจากผู้ผลิต รวมถึงสินค้าอะไหล่แท้ 100% เพื่อตอบสนองความต้องการจากลูกค้าที่มาใช้บริการ

หลักสูตรฝึกอบรม TRAINING
โดรนเพื่อการเกษตร

ศูนย์ฝึกอบรมนักบินมืออาชีพ ตั้งแต่ ระดับขั้นพื้นฐานทั้งภาคทฤษฏีโดยใช้โดรนฝึกหัด จนถึง ระดับมืออาชีพ ออกบินพื้นที่จริง เรียนรู้ปัญญาจริงของเกษตรกร

คอร์สธรรมดา

รายละเอียดขั้นพื้นฐาน

 •  แนะนำตัว บริษัท S.A.T.I PLATFORM จำกัด
 • ความรู้พื่นฐานเกี่ยวกับ โดรนเพื่อการเกษตร
 • กฏหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับ โดรนเพื่อการเกษตร
 • รายละเอียดเกี่ยวกับโดรนเพื่อการเกษตรที่มีประสิทธิภาพด้านการเกษตร
 • ช่วงเวลา ถาม-ตอบ เกี่ยวกับข้อสงสัยของผู้เข้าร่วมอบรม
 • ฝึกทักษะการบังคับโดรนฝึกหัดขั้นพื้นฐานโดยมีทีมงานดูแลอย่างใกล้ชิด

คอร์สพิเศษ

รายละเอียดหลักสูตรมืออาชีพ

 • แนะนำตัว บริษัท S.A.T.I PLATFORM จำกัด
 • ความรู้พื่นฐานเกี่ยวกับ โดรนเพื่อการเกษตร
 • กฏหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับ โดรนเพื่อการเกษตร
 • รายละเอียดเกี่ยวกับโดรนเพื่อการเกษตรที่มีประสิทธิภาพด้านการเกษตร
 • ข้อห้าม และ ข้อควรระวัง เกี่ยวกับการบิน โดรนเพื่อการเกษตร
 • ถ่ายทอดประสบการณ์การบินและการบังคับโดรนเพื่อการเกษตร
 • ฝึกบังคับการใช้งาน โดรนเพื่อการเกษตรตัวจริง โดยทีมงานนักบินดูแลอย่างใกล้ชิด
 • วิธีการใช้งานฟังก์ชันการบินทั้งหมดของ โดรนเพื่อการเกษตร
 • จำนวน 5 วัน พร้อมที่พัก และค่าเรียนใช้เป็นส่วนลด ค่าเครื่อง
ทีมงานบริการ โดรนเพื่อการเกษตร ในเครือข่ายของ S.A.T.I. PLATFORM

ภาคเหนือ

พื้นที่เชียงใหม่ (คุณปู / คุณแดง )
พื้นที่เชียงราย ( คุณดุ๊กดิ๊ก )
พื้นที่อุตรดิตถ์ (คุณสง่า) พื้นที่ลำพูน (คุณโมจิ)
ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก
พื้นที่ชลบุรี ( คุณปริวัฒน์ )
พื้นที่จันทบุรี (คุณบุญตรง)
พื้นที่ตาก (บ้านสวนละออ)

ภาคกลาง

พื้นที่นครนายก (คุณสุรศักดิ์)
พื้นที่อยุธยา , ชัยนาท (คุณเอ / คุณอำนวย/คุณชัยพร)
พื้นที่นครปฐม , กาญจนบุรี (คุณวุฒ/คุณเอก/คุณอารนันท์)
พื้นที่นนทบุรี (คุณโอ๊ต)
พื้นที่สุโขทัย (คุณเทน)
พื้นที่กำแพงเพชร (คุณปริญญา)
พื้นที่อุทัยธานี (คุณวิเชียร / คุณจักร)
พื้นที่กรุงเทพฯ ( คุณโจ / คุณสิทธิชน)
พื้นที่เพชรบูรณ์ (ไร่กำนันจุล/สมาคมยาสูบ)
พื้นที่สุพรรณบุรี ( ผู้ใหญ่รันสันต์)
พื้นที่นครสวรรค์ ( คุณเบญจา / คุณสุกิจ / คุณธนกฤษ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พื้นที่ศรีสะเกษ (คุณอุดร/คุณนนท์
พื้นที่นครราชสีมา (คุณแบงค์/คุณวิน)
พื้นที่สุรินทร์ ( คุณศุภสิทธิ์)
พื้นที่สกลนคร ( คุณประสงค์)