เกี่ยวกับเรา

 S.A.T.I PLATFORM CO.,LTD

SATI PLATFORM
ที่หนึ่งในเรื่องโดรน ที่หนึ่งในด้านการบริการ

        บริษัท เอส.เอ.ที.ไอ. แพลตฟอร์ม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2559 จากการร่วมทุนของเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในภาคการเกษตร เพื่อยกระดับการเกษตรในประเทศไทยให้มีมาตรฐาน และสร้างคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น
        บริษัท เอส.เอ.ที.ไอ. แพลตฟอร์ม จำกัด ได้มีการนำโดรนเพื่อการเกษตร เข้ามาจัดจำหน่าย โดยได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจาก ผู้ผลิตโดรนชั้นนำระดับโลก จากบริษัท DJI ( Da-Jiang Innovations Science and Technology) และมีการร่วมมือกันในการพัฒนา ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์และรูปแบบการทำตลาด โดยมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพ การแก้ไขปัญหาและปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของเกษตรในประเทศไทย ทำให้ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากทุกส่วนของภาคการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ บริษัทและองค์กรชั้นนำรวมถึงเกษตรกร ในการใช้บริการและเป็นพันธมิตรทางการค้าร่วมกันกับเรา

       ปัจจุบัน บริษัท เอส.เอ.ที.ไอ. แพลตฟอร์ม จำกัด มีการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร ทั้งการจัดจำหน่ายสินค้า การบริการฉีดพ่น ศูนย์อบรมและฝึกการบิน ศูนย์บริการซ่อมแซมและอะไหล่ต่าง ๆ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนด้านการเกษตร โดยมีกลุ่มทีมนักบินมากกว่า 30 ลำ และ ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านทางกลุ่มตัวแทนและพันธมิตรทางการค้า กระจายอยู่ทั่วประเทศ

เราให้บริการลูกค้าเกษตรกร และองค์กรอย่างเป็นธรรม เรารักษาคุณภาพและความซื่อตรงต่อลูกค้า เราพัฒนาองค์กรและนวัตกรรมความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อนำสู่ความยั่งยืน และคัดสรรนวัตกรรมระดับโลก เพื่อตอบสนองความต้องกากร พร้อมยกระดับชีวิตที่ดีของเกษตรกร

ดร.ก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

เป้าหมายของเราคือการให้บริการด้านนวัตกรรมทั่วประเทศ และมีโดรนของเราคอยให้บริการ อย่างน้อยตำบลละ 1 เครื่อง ซึ่งประเทศไทยมีตำบลทั้งหมด 7.255 ตำบล

นายปรกชล พรมกังวาน
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีอากาศยาน

S.A.T.I คือ ผู้นำบริการ จัดจำหน่าย ให้คำปรึกษาและการอบรมด้านธุรกิจครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี

นายจตุพงศ์ โตวรรธกวณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการและการจัดการ